44% din suprafața municipiului Curtea de Argeș este formată din terenuri forestiere

Foto Nicolae Dobra

Aproape jumătate din suprafața Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Curtea de Argeș este formată din pădure, potrivit Strategiei Integrate de Dezvoltare.

Categoriile de folosință identificate la nivelul Municipiului Curtea de Argeș, indică predominarea suprafețelor forestiere de 44%, urmate de suprafețele agricole cu 39%, a suprafețelor artificiale de 14% precum și 2% terenuri acoperite cu ape. Suprafețele acoperite cu păduri și alte zone naturale reprezintă cea mai importantă și semnificativă categorie de folosință a terenurilor pentru Municipiul Curtea de Argeș. Terenurile ocupate de păduri reprezintă 44% din suprafața teritoriului administrativ, acestea fiind concentrate pe versanții situați atât pe malul stâng cât și drept al râului Argeș. Predomină pădurile de amestec, spun specialiștii.

Suprafețele agricole acoperă 39,2% din care procentul cel mai ridicat este ocupat de pășuni (45,7%), fiind urmate de terenurile arabile cu o pondere de 41,1%. Livezile reprezintă cea de-a treia categorie a suprafețelor ocupate de terenuri agricole cu un procent de 11,5%. Procentul cel mai redus de terenuri agricole este reprezentat de livezi a căror pondere reprezintă 3,3% din suprafețele agricole.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email