365 de fermieri care au solicitat subvenţii, controlaţi de reprezentanţii APIA

În această perioadă mai multe echipe din cadrul Agenţiei pentru Plăţi şi Intervenţie în Agricultură Argeş (APIA) efectuează o serie de controale în exploataţiile de bovine, ovine şi caprine, pentru care au fost depuse cereri de solicitare a ajutoarelor naţionale tranzitorii. Animalele ce vor fi găsite în urma verificărilor fără numere de identificare, incorect identificate sau cele care nu sunt găsite pot atrage penalităţi financiare sau chiar excluderea de la plată a fermierilor care au beneficiat de subvenţii.
La nivelul judeţului Argeş au fost depuse 5.441 de cereri pentru acordarea subvenţiilor pentru bovine, ovine şi caprine, iar din numărul total al acestora în eşantionul de control vor intra 365 de fermieri, un număr dublu faţă de cel de anul trecut. „Avem şase echipe formate din câte doi inspectori, care efectuează verificările pe teren, verificări ce includ şi exploataţiile de animale din zonele defavorizate”, a declarat Marius Stroescu, directorul APIA Argeş. La faţa locului, echipele de control din cadrul APIA ve¬rifică următoarele elemen¬te: existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, inclusiv a celor care nu fac obiectul cererii depuse;  respectarea pentru animalele găsite la faţa locului a celor 4 elemente ale sistemului de identificare (crotalii aplicate, paşapoarte în original, înregistrarea în Registrul Naţional al Exploataţiilor – conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual al exploataţiei, completat la zi); existenţa documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forţă majoră, circumstanţe naturale); existenţa documentelor justificative pentru ieşirea din exploataţie, după caz. De asemenea, în cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul reprezentanţilor APIA în exploataţie pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat prima pe cap de animal devine neeligibilă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email