330 de controale făcute și 157 de amenzi aplicate de ITM Argeș

În luna iulie, IT Argeș a făcut 330 de controale, a aplicat 157 de sancțiuni și a dat amenzi în valoare totală de 450.700 lei, se arată într-un comunicat al instituției.

În domeniul Relaţiilor de muncă s-au efectuat 140 de controale, s-au aplicat un număr de 38 de sancţíuni, din care 18 amenzi în valoare totală de 144.700 lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficiențe au fost comerț, transport, confecții, prelucrare lemn, construcţii, restaurante, baruri, service auto, spălătorii auto.

Inspectorii ITM au constatat mai multe deficiențe  – primirea la muncă a persoanelor fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă (munca nedeclarată), nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal, neevidenţierea orelor de muncă prestate de fiecare salariat, încălcarea prevederilor legale privind munca de noapte, nerespectarea măsurilor dispuse la controlul anterior, neacordarea drepturilor salariale, netransmiterea în termen a modificărilor intervenite în Registrul general de evidenţă a salariaţilor, neacordarea indemnizației în cazul în care angajatorul își întrerupe temporar activitatea cu menținerea raporturilor de muncă, neînmânarea salariatului anterior începerii activităţii a unui exemplar din contractual individual de muncă, neeliberarea adeverinţei de vechime.

În vederea diminuării numărului de persoane ce desfăşoară muncă nedeclarată,în luna iulie  2022,  ITM Argeş a făcut 140 de controale. Astfel, la 14 angajatori sancționați, au  fost  depistate ca  prestând  muncă  nedeclarată  un număr de 32 de persoane, valoarea amenzilor aplicate fiind de 281.500  lei.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost făcute  190 de controale și au fost aplicate  108 de sancțiuni,  din care 31  amenzi, valoarea totală a acestora fiind de 146.000  lei.

Principalele domenii de activitate în care au fost constatate deficienţe au fost construcţii, exploatare forestieră, transport, alimentație publică, spălătorii auto, distribuție mărfuri, morărit și panificație, comerț, distribuție carburanți.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email