2.500 de profesori se bat pentru 180 de posturi din învăţământul argeşean

Mâine, cadrele didactice din judeţul Argeş vor susţine examenul de titularizare în învăţământ. Astfel, aproximativ 2.700 de candidaţi vor concura pentru doar 180 de locuri disponibile. Examenul de titularizare se va susţine în trei centre de 

examinare. La nivelul judeţului Argeş au fost constituite următoarele comisii: comisia judeţeană de monitorizare a concursului, comisia de evaluare a probei orale pentru ocuparea posturilor didactice cu predare în altă limbă decât cea în care candidaţii şi-au făcut studiile şi o comisie de rezolvare a contestaţiilor pentru probele scrise. Cadrele didactice care vor promova examenul de titularizare vor fi repartizate conform următorului grafic:
# 22-23 iulie – repartizarea candidaţilor pe posturi didactice/ catedre vacante titularizabile
# 24 iulie – ocuparea posturilor didactice/ catedrelor prin continuitate la detaşare
# 25 iulie – ocuparea posturilor la didactice/ catedrelor prin detaşare la cerere 
# 27-29 iulie – ocuparea posturilor didactice/ catedrelor prin continuitate la suplinire şi repartizarea candidaţilor prin suplinire de la concursul din 15 iulie 2009 şi a celor cu post redus.
La examenul de titularizare cei mai mulţi candidaţi s-au înscris la următoarele discipline: limba şi literatura română şi metodica predării limbii şi literaturii române – 400 de candidaţi; limba şi literatura română şi metodica predării activităţilor instructiv-educative, institutor sau învăţător – 352 de candidaţi; educaţie fizică şi sport – 228 de candidaţi, limba şi litertura engleză – 186 de candidaţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

RSS
Follow by Email