25.000 de cetăţeni au cerut informaţii Primăriei în 2017

În decursul anului 2017, la Primăria Curtea de Argeș s-au depus 34.951 adrese, cereri, sesizări, petiții, etc. Dintre acestea, la Compartimentul Relații cu Publicul/Registratură/Arhivă au fost înregistrate 23.423 adrese, cereri, sesizări, petiții. Majoritatea cererilor au fost adresate Compartimentului Agricol pentru obținerea adeverințelor necesare diferitelor instituții (Evidența Populației, Poliție, Cadastru, locuri de muncă, pentru deducerea de impozit, etc.).

Un alt număr mare de cereri a fost adresat  Serviciului Impozite și Taxe Locale pentru obținerea certificatului fiscal – cereri ce se rezolvă imediat sau în 24 ore; declarații pentru stabilirea impozitului pentru persoanele fizice care au declarate firme în locuință, cereri pentru înscriere imobile sau vânzări/radieri mașini, cereri de la birourile executorilor judecătoreşti  pentru comunicare bunuri persoane, cereri pentru scutirea de impozit, cereri pentru eliberare Certificate de Urbanism și autorizații de construire – certificate eliberate în termen de Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, cereri pentru autorizații de funcționare, program de funcționare, adeverințe plată imobile, etc – eliberate de Biroul Comercial și de Administrare a domeniului public, cereri pentru înregistrare vehicule, eliberare autorizații de transport, cereri pentru reintroducerea stațiilor de debarcare a călătorilor pe raza municipiului – cereri rezolvate de Compartimentul Autorizare și control transport public local. De asemenea, multe adrese au fost trimise de diverse societăți comerciale și unități de învățământ pentru diferite solicitări. Acestea au fost direcționate către Compartimentele Urbanism și Amenajarea teritoriului, Birou Buget Contabilitate, Compartiment Învățământ/Sănătate/Servicii publice, Birou Resurse umane/Relații cu publicul/Protecție civilă/Arhivă. Pentru solicitări de informații, la Compartimentul Relații cu Publicul s-au prezentat peste 25.000 de cetățeni. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email