12,3 milioane de euro investiţii publice la Curtea de Argeş

Primarul Constantin Panţurescu a realizat o situaţie a investiţiilor la Curtea de Argeş la sfârşit de noiembrie, pe categorii de finanţare. Suma totală cheltuită sau care urmează a fi cheltuită, la finalizarea lucrărilor, în municipiu, din bugetul local, bugetul guvernamental şi din fonduri europene este de 56.817.978 lei,adică 12.351.734 euro. Sigur, în această sumă intră şi cei 23,77 milioane de lei pentru „Înființare stație de epurare cu treaptă mecanică, biologică și terțiară  și instalație de primire vidanjă”, bani care sunt deocamdată într-un cont dar nu pot fi accesaţi, cel puţin nu acum.

Investiţii din bugetul local

Astfel, din bugetul local s-au făcut sau sunt în curs de realizare următoarele investiţii –  Lucrări de reabilitare Pod peste Valea Iașului  (Valoarea finală a lucrărilor: 536.220,60 lei (inclusiv TVA), stadiul actual: finalizat), Lucrări de reabilitare Pod peste Valea lui Gan  (Valoarea finală a lucrărilor: 431.607,91 lei (inclusiv TVA), Stadiul actual: finalizat), Complex natație în Municipiul Curtea de Argeș (Valoarea contractului-4.004.902,00 lei  (inclusiv TVA), Stadiul actual: execuție lucrări, finalizat în proporție de 90%),  Consolidare teren strada Rozelor  (Valoarea contractului este de 1.669.037,77 lei (inclusiv TVA), Stadiul actual: execuție lucrări), Reabilitare drum strada Valea Iașului (Valoarea totală a obiectivului de investiții-11.808.811,00 lei (inclusiv TVA), Stadiul actual: achiziție lucrare), Loc de joacă pentru copii, zona Stadion (Valoarea totală a obiectivului de investiții-520.000,00 lei (inclusiv TVA), Stadiul actual: finalizare lucrări, urmează recepția la terminarea lucrărilor), Canalizare menajeră străzi Cuza Vodă- Lt. Pavelescu- Progresului, strada Valea Danului din Municipiul Curtea de Argeș (Valoarea estimată a obiectivului de investiții-3.897.174,00 lei, inclusiv  TVA, Stadiul actual: urmează obținere finanțare și licitația pentru elaborare PT+DE și lucrare).

Investiţii din fonduri guvernamentale

Din fonduri guvernamentale s-au făcut sau sunt în curs de realizare la Curtea de Argeş următoarele proiecte – Grădiniță cu program prelungit municipiul Curtea de Argeș, cu valoarea alocată din bugetul de stat de 3.037.449,00 lei (valoarea estimată a obiectivului de investiții – 3.207.544,00 lei (inclusiv TVA), Stadiul actual: achiziție proiect tehnic și lucrare), Înființare creșă în municipiul Curtea de Argeș, cu o valoare alocată din bugetul de stat de 2.283.767,52 lei (valoarea estimată a obiectivului de investiții – 2.578.720,83,00 lei (inclusiv TVA), Stadiul actual: achiziție proiect tehnic și lucrare), Înființare stație de epurare cu treaptă mecanică, biologică și terțiară    și instalație de primire vidanja- Curtea de Argeș  (Valoarea totală a obiectivului de investiții: 23.770.000,00 lei (inclusiv TVA) , Stadiul actual: expertiză tehnico-financiară SF), Bloc locuințe ANL – str. Cuza Vodă, nr. 6-8 – totalizând 12 unități locative „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, specialiști din sănătate” (Stadiul actual: derulare contract de proiectare și execuție încheiat între ANL și asociația S.C. ZEUS S.A. Pitești (lider, executant), S.C. TRANSCOM CARAIMAN S.R.L. Slatina (asociat, servicii de proiectare), Bloc locuințe ANL – str. 1 Decembrie 1918-totalizând 15 unități locative „Locuinţe de serviciu destinate funcționarilor publici, precum și angajaților din instituții publice locale” (Stadiul actual: derulare contract de proiectare încheiat între ANL și SC Bomaca Proiect SRL), Bloc locuințe sociale întocmit SF (Stadiu actual: obținere avize conform Certificat de Urbanism), Refacere drum strada Buşaga, punctul nr. 68, Valoarea totală a obiectivului de investiții – 1.235.000,00 lei (inclusiv TVA) (Stadiul actual: încheiat contract proiectare și execuție lucrări), Refacere drum strada Plopiș, punctul Olteanu, Valoarea totală a obiectivului de investiții – 1.000.000,00 lei (inclusiv TVA) (Stadiul actual: derularea procedurilor pentru achiziția lucrărilor),  Refacere drum strada Plopiș, punctul nr. 21, Valoarea totală a obiectivului de investiții – 1.845.000,00 lei  (inclusiv TVA) (Stadiul actual: derularea procedurilor pentru achiziția lucrărilor), Refacere drum strada Făgetului, punctul Ponoiu , Valoarea totală a obiectivului de investiții – 1.000.000,00 lei (inclusiv TVA) (Stadiul actual: derularea procedurilor pentru achiziția lucrărilor), Refacere drum strada Valea Doamnei, nr. 59A, Valoarea totală a obiectivului de investiții – 983.000,00 lei (inclusiv TVA) (Stadiul actual: derularea procedurilor pentru achiziția lucrărilor).

Investiţii din fonduri europene

La sfârşit de noiembrie, din fonduri europene la Curtea de Argeş sunt în curs de realizare următoarele proiecte – Creşterea eficienţei energetice a Spitalului Municipal Curtea de Argeş, Valoarea totala a proiectului: 17.583.789,18 Lei (Stadiul actual: Proiect in implementare  (perioada de implementare 01 iunie 2017- 02 aprilie 2021), Dezvoltarea unui sistem de transport modern, accesibil şi durabil în Municipiul Curtea de Argeş, Valoarea totala a proiectului: 40.765.989,88 lei (Stadiul actual: în curs de finanţare). Pentru acest ultim proiect cererea de finanţare a fost transmisă în data de 24.05.2018, iar în urma verificarii conformităţii administrative şi a eligibilităţii cererea de finanţare a fost admisă în următoarea etapă a procesului de evaluare şi selecţie în data de 17.07.2018.

Alt proiect cu finanţare europeană este  „Eficienţa energetică prin implementarea sistemului de gestionare inteligentă a iluminatului public în  Municipiul Curtea de Argeş”, Valoarea totală a proiectului este de  10.262.921,12 lei, iar Stadiul actual – in curs de finanţare.

Proiecte pentru 2019

Pentru anul care vine primarul Panţurescu are alte câteva proiecte în plan. „Mulţi au zis că era mai bine să facem ştrandul decât un bazin de înot. Nu este aşa. Ştrandul se foloseşte două luni pe an, iar bazinul poate fi folosit tot anul. Pentru ştrand am un proiect care sper să fie pus în practică la anul, să facem acolo un centru spa modern”, spune edilul. De asemenea, tot pentru 2019, Constantin Panţurescu plănuieşte să refacă zona de lângă magazinul Vidraru. „ O să facem nişte locuri de parcare, cu spaţii verzi printre ele, o să se schimbe complet zona”, precizează primarul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email