Te informam ca site-ul nostru foloseste cookie-uri, iar prin navigarea pe site iti exprimi acordul asupra folosirii acestora. 

A N U N Ţ

Category: Social Published: Thursday, 09 August 2018 Written by Interes argesean

MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEȘ în calitate de autoritate publică tutelară anunţă începerea procesului de recrutare şi selecţie pentru 5 (cinci) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii AQUATERM AG 98 S.A.,asistat de expertul independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL.

 

Etapele de desfăşurare a procesului de recrutare şi selecţie sunt:

1.      Evaluarea prealabilă dosarelor de candidatură care alcătuiesc lista lungă.

2.      Evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă. Interviul.

           

Condiţiile generale ale procesului de selecţie prealabilă sunt:

·         cel puţin un membru trebuie să aibă studii economice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul economic, contabil, de audit sau financiar;

·         cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii juridice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul juridic;

·         cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii tehnice cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul tehnic;

·         în cazul consiliilor de administraţie al căror număr de membri se încadrează în prevederile art. 28, alin.(1) al OUG 109/2011, nu poate fi mai mult de 1 membru din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice;

·         în mod obligatoriu, în selecţia candidaţilor se va avea în vedere evitarea situaţiilor de conflict de interese sau incompatibilităţi;

·         majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

·         mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani;

·         o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României;

 

Condiţiile generale de participare sunt:

 

 

Criteriile de evaluare / selecţie finală a candidaţilor – INTERVIU:

 

            1. Dosarul de candidatură.

            2. Matricea profilului de candidat.

            3. Declaraţia de intenţie a candidatului.

 

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 

* Candidaţii incluşi pe lista scurtă urmează să-şi completeze dosarul de candidatură cu cazierul judiciar, cazierul fiscal şi adeverinţă medicală, în cazul în care acestea nu au fost depuse la data depunerii dosarului.

           

     Originalele actelor depuse la dosar vor fi văzute de comisie la proba de interviu.

      Documentele necesare în procesul de recrutare / selecţie şi formularele de declaraţii se regăsesc pe pagina de internet a Primariei Curtea de Arges  ( www.primariacurteadearges.ro ) şi pe pagina de internet a Societăţii AQUATERM AG 98 S.A   (www.aquatermag98.ro )

 

            Dosarul de candidatură se va depune pâna la data de 10.09. 2018, inclusiv, ora 16.00,  la registratura Primariei Municipiului Curtea de Arges în dosar plic închis şi sigilat, unde va primi un număr de înregistrare şi data certă a depunerii. Dosarul va avea menţionat “Candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii AQUATERM AG 98 S.A  precum si numele şi prenumele candidatului. Totodată, în mod obligatoriu, dosarul se va transmite si în format electronic pe adresa Expertului independent, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, respectiv This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

      Plicurile ajunse după data şi ora menţionată nu vor fi luate în considerare.

            Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor şi care se regăsesc pe lista scurtă vor  depune Declaratia de intenție si vor fi evaluaţi în cadrul interviului, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate personal.

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primariei Curtea de Arges,  Bd. Basarabilor nr. 99, Curtea de Arges, judetul Arges, tel.  0248.721.033 si din partea Expertului Independent FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL la tel: 0799.35.85.82.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hits: 1053

Leave your comments

0 / 800 Character restriction
Your text should be in between 10-800 characters

Comments

Powered by Komento