Şefii serviciilor publice, evaluaţi din punct de vedere al „capacităţii de control”

Category: Fapt divers Published: Friday, 06 July 2018 Written by Interes argesean

Şefiilor serviciilor publice din Curtea de Argeş, Serviciul Public de Gospodărie Comunală (SPGC) şi Serviciul Public Pieţe, Târguri şi Oboare (SPPTO), Ioan Ghiţă şi Marin Florea, le vor fi evaluate performanţele profesionale după o procedură aprobată de Consiliul Local. „Evaluarea performanţelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectivă a activităţii personalului, prin compararea gradului de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de evaluare stabilită pentru perioada respectivă, cu rezultatele obţinute în mod efectiv”, potrivit procedurii de evaluare.

Astfel, criteriile de evaluare a performanţelor profesionale ale lui Ioan Ghiţă, de la SPGC, şi ale lui Marin Florea, de la SPPTO,  sunt următoarele – cunoştinţe profesionale şi abilităţi, calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate, perfecţionarea pregătirii profesionale, capacitatea de al ucra în echipă, comunicare, disciplină, rezistenţă la stres şi adaptabilitate, capacitatea de asumare a responsabilităţii, integritate etică şi profesională, capacitatae de a organiza, capacitatea de a conduce, capacitatea de coordonare, capacitatea de control, capacitatea de a obţine cele mai bune rezultate, competenţa decizională şi obiectivitate în apreciere. O mulţime de criterii, iar cei doi ar trebui să obţină note maxime pentru toate.

La finalul evaluării se stabilesc gradul de îndeplinire a obiectivelor  prin raportate la atribuţiile stabilite prin fişa postului şi calificativul final de evaluare a performanţelor.

Hits: 691

Leave your comments

0 / 800 Character restriction
Your text should be in between 10-800 characters

Comments