Vă convin salariile de la Spital? Se fac angajări!

Category: Fapt divers Published: Tuesday, 30 January 2018 Written by Interes argesean

Dacă salariile despre care am scris mai jos vă convin, trebuie să ştiţi că Spitalul Municipal Curtea de Argeş organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  mai multor funcții. Astfel, unitatea sanitară angajează un asistent medical principal PL – Fişier adulţi post vacant contractual pe perioadă nedeterminată; un asistent medical principal PL – Compartiment Primire Urgenţă post vacant contractual pe perioadă nedeterminată; un asistent medical PL – Cabinet Endocrinologie – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată; un asistent medical PL – Compartiment Obstetrică Ginecologic – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată; un asistent medical laborator PL debutant Laborator analize – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată; un inginer I A – Compartiment tehnic – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată; un inginer I A – Birou Managementul Calităţii Serviciilor Medicale.

Care sunt condiţiile

Pentru asistenţi medicali condiţiile de participare la concurs sunt - nivelul studiilor: postliceală; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:- pentru asistenţii principali – 5 ani vechime ca asistent medical şi examen pentru obţinerea gradului principal. Pentru asistenţi medicali PL, minimum 6 luni vechime în specialitate.

Pentru inginer I A – Compartiment tehnic - nivelul studiilor – superioare – diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani şi autorizaţie I.S.C.I.R. pentru supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor deţinătorului utilizatorului în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice (RSVTI ).

Pentru inginer I A, Birou Managementul Calităţii: nivelul studiilor – superioare – diplomă de licenţă; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 7 ani.

Pe 14 februarie 2018,ora 09.00 are loc proba scrisă, în aceeaşi zi, la ora 13.00, proba practică, iar la ora 14.30 interviul.

Printre documentele pe care candidaţii trebuie să le depună la dosarul de înscriere la concurs se numără şi cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu au antecedente penale care să-i facă incompatibili cu funcția pentru care candidează.

Hits: 2016

Leave your comments

0 / 800 Character restriction
Your text should be in between 10-800 characters

Comments (1)