O comisie degeaba

Category: Fapt divers Published: Friday, 01 September 2017 Written by Interes argesean

La Curtea de Argeş s-a constituit anul trecut Comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism (CTATU), comisie din care fac parte arhitecţii Traian Ionescu, Eugeniu Ivănescu, Adela Gheorghiţă, Alexandru Răuţă, directorul Muzeului Municipal, Ştefan Dumitrache, Ionica Radu, inginer instalaţii, Bogdan Lăcureanu, inginer construcţii civile.

Comisia „fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de specialitate din cadrul autorităţii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile”, conform regulamentului de organizare.

CTATU avizează din punct de vedere tehnic şi al respectării legislaţiei, al respectării Planului Urbanistic General (PUG) şi al Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ), documentaţiile de amenajare a teritoriului sau documentaţiile de urbanism, precum şi studiile de fundamentare sau cercetare pentru acestea. De asemenea, Comisia semnalează Consiliului Local „disfuncţionalităţi” apărute în structura urbană şi înaintează propuneri de întocmire a unor documentaţii care să conducă la diminuarea sau înlăturarea acestora.

Sunt supuse avizării Comisiei mai multe tipuri de documente – PUG –ul şi regulamentul local aferent acestuia, studiile de oportunitate necesare obţinerii avizelor de oportunitate în baza cărora  se întocmesc documentaţiile pentru PUZ, Planurile Urbanistice Zonale şi regulamentele aferente acestora, Planuri Urbanistice de Detaliu şi regulamentele aferente acestora.

Membrii Comisiei nu vor fi remuneraţi, spun cei din Primărie, şi se vor întruni în şedinţe ori de câte ori va fi nevoie. Toate bune şi frumoase, numai că ... inutile. Nicio disfuncţionalitate nu a fost semnalată, nicio propunere nu a fost făcută. Oraşul arată la fel de „bine” şi cu această comisie şi fără ea.

Hits: 624

Leave your comments

0 / 800 Character restriction
Your text should be in between 10-800 characters

Comments