Consilierii locali de la Mălureni au luat indemnizaţii prea mari

Category: Administratie Published: Friday, 09 March 2018 Written by Interes argesean

Curtea de Conturi a decis că, la Mălureni, „s-au plătit nelegal, în perioada ianuarie 2015 – iunie 2017, drepturi de natură salarială în sumă de 58.084 lei reprezentând contravaloarea indemnizațiilor de sedință acordate consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Mălureni peste nivelul prevăzut de reglementările în vigoare”, potrivit raportului asupra finanţelor publice locale.

„În timpul misiunii de audit, ordonatorul de credite, prin personalul de specialitate din cadrul entitatii, a procedat la stabilirea întinderii prejudiciului, operațiune din care a rezultat că valoarea certă a acestuia este de 65.956 lei din care indemnizații de ședință acordate necuvenit în sumă de 58.084 lei (inclusiv impozit pe venit și contribuții sociale), și majorări de întîrziere calculate potrivit legii. Au fost efectuate, în perioada 2014-2016, plăți nelegale în sumă de 38.959 lei, reprezentând contravaloarea pachetelor cadou acordate copiilor și salariaților din unitățile școlare din comuna Mălureni, precum și salariaților din cadrul aparatului propriu al entității auditate cu ocazia sărbătorilor de iarnă”, precizează raportul citat.

De asemenea, „s-a plătit nelegal suma totală de 42.774 lei reprezentând contravaloarea actualizării valorii situaţiilor de lucrări aferente obiectivului de investiții „Proiectare și execuție lucrări demolare și construcție sediu administrativ sat Zărnești, comuna Mălureni” în dezacord cu prevederile legale”.

Hits: 1040

Leave your comments

0 / 800 Character restriction
Your text should be in between 10-800 characters

Comments (1)