Primăria, somată să înfiinţeze Serviciu de iluminat public

Category: Administratie Published: Wednesday, 15 November 2017 Written by Interes argesean

Municipiul Curtea de Argeş nu are un are un Serviciu de iluminat public, deşi a fost somat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru  Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – ANRSC- să îl înfiinţeze. ANRSC a făcut un control la Primărie în luna octombrie şi a somat Unitatea Administrativ Teritoaială (UAT) Curtea de Argeş să facă demersurile necesare înfiinţării acestuia.

Conform legii, „autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe”. Legea mai prevede că strategia de dezvoltare a UAT trebuie să asigure „calitatea şi performanţele sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene”. La Curtea de Argeş nu există un serviciu de acest gen, iar „calitatea şi performanţele” iluminatului public existent sunt departe de „directivele UE”.

Povestea iluminatului public la Curtea de Argeş e interesantă şi veche.  Încă din 2009 s-a colaborat cu o firmă care a modernizat întregul sistem şi a promis reduceri ale facturilor de cel puţin 45%, în timp ce costurile au crescut constant. După ce au trecut cei şapte ani în care firma respectivă s-a ocupat de mentenanţa iluminatului public, oraşul a rămas cam la fel cum era şi înainte de parteneriat – cu becuri puţine şi chioare pe unele străzi, şi fără becuri pe altele.

Hits: 1360

Leave your comments

0 / 800 Character restriction
Your text should be in between 10-800 characters

Comments (2)